• Book
  • Vietnamese
  • Available

  Kẻ Sát Nhân

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
  KẺ SÁT NHÂN là cuốn tiểu thuyết về một kẻ sát nhân hàng loạt, thoát tội do sự hy hữu của lịch sử, về mai danh ẩn tích tại vùng quê hẻo lánh. Một kẻ sát nhân hàng loạt, thoát tội do sự hy hữu của lịch...
  • Translator
  • Vietnamese

  Pham Thi Thanh Thuy

  1982