• Book
  • Vietnamese

  Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Technology - Engineering, technology, civil and environmental engineering -
  Bản sắc đô thị có thể nói chính là kết quả phản chiếu “nét đẹp của sự khác biệt”. Có thể nói rằng vấn đề của bản sắc đô thị Hàn Quốc nảy sinh từ chính sự thiếu nhận thức về bản thân chứ không phải từ...