• Book
  • Vietnamese
  • Available

  Dành Cho Nỗi Nhớ

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
  Theo bình luận của báo Kinh tế Seoul: “Thời đại đã thay đổi. Số người già tăng đột biến và không thể coi nhẹ trình độ cũng như tiềm năng kinh tế của đối tượng này. Việc tầng lớp thanh niên và trung...