• Book
  • Vietnamese

  Kẻ Sát Nhân

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
  KẺ SÁT NHÂN là cuốn tiểu thuyết về một kẻ sát nhân hàng loạt, thoát tội do sự hy hữu của lịch sử, về mai danh ẩn tích tại vùng quê hẻo lánh. Một kẻ sát nhân hàng loạt, thoát tội do sự hy hữu của lịch...
  • Book
  • Vietnamese

  TAM QUỐC SỬ KÝ 1

  Vietnam
  / / /
  2017
  / History - Asia - Korea
  " Không chỉ có những áng văn hay, Tam Quốc sử ký còn sử dụng, đưa vào nhiều loại tài liệu lịch sử của trong và ngoài nước có được lúc đó, phản ánh lịch sử tòn vong, thịnh suy của ba quốc gia Cao Ly,...