• Writer

  Kim MinSoo

  professor
  / First Name:
  MinSoo
  / Family Name:
  Kim
 • Embedded thumbnail for Book trailer "Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc"
  • Book
  • Vietnamese

  Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Technology - Engineering, technology, civil and environmental engineering -
  Bản sắc đô thị có thể nói chính là kết quả phản chiếu “nét đẹp của sự khác biệt”. Có thể nói rằng vấn đề của bản sắc đô thị Hàn Quốc nảy sinh từ chính sự thiếu nhận thức về bản thân chứ không phải từ...
  • Book
  • Chinese
  • Available

  韩国城市设计

  China
  / / /
  2017
  / Technology - Engineering, technology, civil and environmental engineering - Sanitary, municipal and environmental engineering
  内容推荐 韩国“城市特色”的问题可以说不是源于别的,而是来自于无法正视自身的认知障碍。韩国自日本殖民统治以来,经常以外人的视角看待自己的生活和城市空间,并且“误读历史”也对此带来了一定的影响,因此解读韩国城市、了解城市历史是势在必行的。 虽然当今韩国城市的特色被开发的噪音与灰尘所掩盖而无法看清,但各个城市仍具有独特的历史和文化。 《韩国城市设计》作者金玟秀以釜山、大邱、大田、光州、...