• Article
  • Vietnamese

  Top 10 cuốn sách cho mùa Halloween 2018

  Vietnam
  / /
  Oct 30, 2018
  An Introduction of Jeong You-Jeong's <28> : Top 10 books for Halloween 2018 Quy mô, tàn khốc, đôi lúc đẩy giới hạn chịu đựng của người đọc lên tới cực điểm - với “28”, Jeong You-Jeong khẳng định ngòi bút uy lực ủa mình khi không ngừng tiến sâu khấm phá những góc khuất khó lường ở con người.