• Book
  • Vietnamese
  • Available

  VĂN HỌC HÀN QUỖC THỄKỶ 20

  Vietnam
  / / /
  2009
  / Literature - Korean literature - Korean Literary History & Criticism
  Những kiến thức cơ bản về văn học Hàn Quốc thế kỷ 20 được trình bày gọn ghẽ trong tập sách này - một tập sách bổ ích cho những ai quan tâm tới văn học và văn hóa Hàn Quốc, các sinh viên, giáo viên...
  • Book
  • Spanish
  • Available

  Historia de la literatura coreana del siglo XX

  Argentina
  / / /
  2014
  / Literature - Korean literature - Korean Literary History & Criticism
  Presentamos este libro con el objetivo de proporcionar información elemental y un esquema básico sobre la literatura coreana del siglo XX. Este trabajo ha sido financiado por el Instituto de...