Share
 • Book
 • Polish(Polski)

한국인의 의식구조

 • Author
 • Country
  Republic of Korea
 • Publisher
 • Published Year
  2001
 • Genre
  Social and cultural circumstances in Korea

Title/Author/Genre

 •  

  Title: Struktura świadomości Koreańczyków Rights Sold

  Author: Lee Gyu-Tae

  Genre: Zbiór esejów

   

  LTI Korea staff: Hanmil Cho (hanmil@klti.or.kr / +82-2-6919-7745)

   

  The copyright of this title has been sold. (Translation and publication supported by LTI Korea)

Description

 • About the book

   

  1. Spis treści

  Część 1_ Czy dla Koreańczyków nie ma szczęścia?

  Część 2_ Znienawidzony z powodu zazdrości matki wiek siedmiu lat

  Część 3_ Uczucie ulgi, gdy wszystko jest robione szybko

  Część 4_ Natura wołania “Uderz! Uderz!”

   

  2. Streszczenie

  Referat ku rozpragowaniu wiedzy o tym, kim są ‘Koreańczycy’ i czym jest ‘Korea’!‘

  < Struktura świadomości Koreańczyków> to zbiór ukazujących się w gazetach artykułów, których tematem jest nieustannie zmieniające się w granicach świadomości historycznej środowisko socjalne, a w szczególności struktura świadomości.

  Rozważane są tak naturalne komponenty i założenia, jak na przykład głęboko zakorzeniona kultura konfucjańska, męski szowinizm, świadomość władzy, czy zamknięty charakter Koreańczyków stawiających ponad wszystko więzy krwi i przynależność regionalną. Nie zważając na te przestarzałe wartości autor przygląda się uważnie bez upiększania źródłom potencjału i dynamiki odnajdujących w kryzysie szansę mieszkańców Korei Południowej i strukturze ich świadomości w nieustannie zmieniających się warunkach socjalnych.

   

  W książce porównane i przeanalizowane zostały następujące przykłady z kręgów kutlrowych Korei i innych krajów.

   

  W koreańskim społeczeństwie najbardziej pożądanym człowiekiem jest ktoś nie rzucający się w oczy, nie nadszarpujący zaufania i nie wytykana palcami. Celem wychowania i edukacji nie jest wspieranie rozwoju indywidualnych zdolności lub pobudzanie talentów jednostek do przewodzenia grupie lub bycia kreatywnym, a bardziej pomoc w kształtowaniu przeciętnego członka społeczności, który nie wysuwa się przed szereg i nie jest krytykowana przez innych.

  Powodem zazdrości odczuwanej, gdy ktoś odniesie sukces lub powiedzie mu się w życiu albo rozwiązywania problemów pomówieniami jest fakt, że społeczność taka, podobnie do jej świadomości, złożona jest z przeciętnych ludzi wywodzących się z koreańskich wspólnot wiejskich . Gdy w systemie ceniącym sobie zgodne współżycie ktoś próbuje naruszyć równorzędność, mentalność ciągnięcia go w dół przeradza się właśnie w zazdrość i zawiść. Wprawdzie w razie trudności lub popadnięcia w kłopoty ochoczo się pomaga, gdy jednak  komuś dopisze szczęście, będzie dobrze zarabiać lub otrzyma wcześniejszy awans, krytykowanie go za jego plecami i piętnowanie za bycie ponad średnią przynosi oczyszczające uczucie katharsis.

   

  Patrząc na ‘lead time’ (czas realizacji) w różnych krajach, dostrzega się duże różnice – w Stanach Zjednoczonych ‘chwila’ to 5 minut, w Korei Południowej 10 minut, a na Środkowych Wschodzie pół godziny. Dla mieszkańców tego ostatniego regionu ‘jutro’ oznacza w większości wypadków niewyraźną jak we mgle, bliżej nieokreśloną przyszłość.

   

  Podczas gdy zagrażająca życiu nieprzewidywalność natury i jej siła, burząca w czasie chudych lat poczucie bezpieczeńswa, stały się dla Koreańczyków obiektem strachu i nauczyły ich klękania w szacunku przed potęgą żywiołów, Europejczycy uważali wyższość człowieka nad łagodną przyrodą, a idea traktowania jej jak swojego poddanego wykształciła się u nich już dawno temu. Różnica w uznaniu przez Koreańczyków wyższości natury, a przez Europejczyków wyższości ludzi jest tego efektem.

   

  Przyczyną wykształcenia się u chcących zrobić wszystko raz a dobrze Koreańczyków „choroby szybkości” jest, po pierwsze, fakt zamieszkiwania dużej ilości ludzi na małym obszarze, dlatego konieczność wpychania się stanowiła warunek przeżycia. Z tego powodu wzrosła presja bycia zabieganym i szybkim w działaniu. Po drugie, uprawiający w strefie klimatu monsunowego ryż rolnicy byli zajęci od wschodu słońca do jego zachodu, stąd kultura rozpoczynania pracy o brzasku wywarła wpływ na codzienne życie Koreańczyków.

   

  Jako główną przyczynę uformowania się poczucia przynależności „jeong”, którego nie znajdzie się w innym kraju, podać można silnie wymagające zapuszczania korzeni w jednym miejscu środowisko społeczności rolniczych. Wszystko było w nich samowystarczalne, dlatego niemało było ludzi, którzy od narodzin po śmierć nie opuszczali wioski. Jako inny powód zaproponować można kolektywizm. Poczucie przynależności powstawało, gdy idee grupy stapiały się z ideami indywidualnych ludzi oraz gdy jako członek zbiorowości osiągało się harmonię we współżyciu z innymi.

   

  About the author

   

  Autor Gyu Tae Lee urodził się w 1933 r. w prowincji Północne Jeolla. W 1959 r. został zatrudniony w redakcji gazety Chosun Ilboi obejmował takie stanowiska jak kierownik działu kulkturalnego, kierownik działu społecznego oraz główny kierownik działu redakcyjnego. Pracując na pozycji autora artykułów wstępnych do Chosun Ilbo 1 marca 1983 r. opublikował „Opowieści o restauracji Myongwol”, którymi zapoczątkował zakończony 23 lutego 2006 r. listem pożegnalnym do czytelników, liczący łącznie 6,702 odcinki „Kącik Gyu Tae Lee”, który stanowił najdłużej wydawaną serię w lokalnej prasie. Trzymając się swoich zasad, ani razu w ciągu kilkudziesięciu lat nie złamał przyrzeczenia danego czytelnikom, tworząc tym samym wspaniałe dziedzictwo wiernego dziennikarza.

   

  Do jego dzieł należą między innymi 『Struktura świadomolści Koreańczyków』,『Struktura świadomości zwykłych ludzi』,『Struktura świadomości klasycznych uczonych』,『Struktura świadomości ludzi Zachodu』,『Struktura świadomości ludzi Wschodu』,『Pragnący chełpić się Koreańczycy』,『Struktura emocji Koreańczyków』,『Eseje o nauce nt. Korei』,『Nowe pamiętniki z Yeolha』,『Koreańczycy, dlatego tak dobrze im się żyje』,『Kultura jedzenia Koreańczyków』,『Kultura zamieszkiwania Koreańczyków』,『Kwoka musi zapiać, by domostwu się powodziło』,『Kultura moralna Koreańczyków』.

   

  About the translators

   

  Filip Wiśniewski-Danecki, urodzony w 1984 r. w Poznaniu. Absolwent koreanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zapalony czytelnik, miłośnik kultury i kuchni Korei. Wraz z żoną - dr Jeong In Choi, absolwentką polonistyki na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu, a obecnie wykładowczynią na koreanistyce Uniwersytetu Warszawskiego – zajmuje się przekładem dzieł literatury koreańskiej na język polski.

   

  Media Response/Awards Received

   

  Książka ta uznaje różnorodność i oryginalność czasów, poprawnie je ocenia i formuje wartości według których należy postępować. Poszerza ona zakres wiedzy zawartej w podręcznikach o dodatkowy kontekst. Szukając korzeni Koreańczyków odkrywa źródła pochodzenia zdobyczy cywilizacyjnych, a poprzez porównywanie koreańskiej kultury do kultur innych krajów daje sugeruje rozwiązanie kwestii wspólnego życia na tym świecie. Stanowi ona przewodnik dla osób pragnących zrozumieć Koreę i Koeańczyków.

   

Translated Books (1)